Om oss

Den spede begynnelse var av Kristian Struksnæs, i 1961 med en traktor m/rustning for tømmerkjøring på vinteren og en liten graver for myrgrøfting.

Struksnæs Skog AS ble stiftet i 1996. Fra 01.01.14 eier Viken Skog SA 96% av aksjene. Dette som en naturlig utvikling etter mer enn 20 års allsidig drift som skogsentreprenør. Gjennom bevisst satsning på fornyelse av maskiner og kompetanseheving av alle ansatte fremstår firmaet Struksnæs Skog som en skogsentreprenør med høy skogfaglig kompetanse og som leverandør til skogbruket av alt innen maskinelle tjenester samt kulturarbeid.

Vi er pr i dag 10 ansatte.
De ansatte har fagbrev som skogsmaskinfører eller over 20 års erfaring.

Bedriften har hatt lærlinger siden 1994 (ca 10 stk).

Da ansatte får jevnlig oppdatering i bl.a. levende skog og andre relevante kurs.
Bedriften er medlem av MEF og har tariffavtale.

Bedriften er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)

Helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) er en prioritert oppgave i bedriften. HMS er således en integrert del ved all planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner i bedriften. Dette for å hindre skade på menneske og miljø, samt å bedre arbeidsmiljøet.

Bedriften følger til enhver tid gjeldende regler for gjennomføring av skogsdrift, slik som levende skog standard/FSC sertifisering o.l.

Share on Facebook